" Le nostre Femmine "

IC Margaery di Alto Giardino

Nata il 23 Gennaio 2015

Margaery Margaery
figlia di IC Tethys Stoneturns & SC Ruskis Deep Desire
pedigree


Maeve di Alto Giardino

Nata il 27 Febbraio 2017

Maeve
figlia di IC Margaery di Alto Giardino & IC Rudolf of Happy Song
pedigree


Hermione di Alto Giardino

Nata il 13 Maggio 2017

Hermione Hermione
figlia di IC A Flashpaw's Yes! (Aryel) & IC Rudolf of Happy Song


(Ebe) Lyra di Alto Giardino

Nata il 22 Febbraio 2020

Lyra Lyra


(Elise) Arwen di Alto Giardino

Nata il 23 Novembre 2020

Arwen
figlia di Maeve di Alto Giardino & (Evan) Aleksej di Alto Giardino" I nostri Maschi "

IC Rudolf of Happy Song

Nato il 01 Dicembre 2013

Rudolf Rudolf Rudolf
pedigree


(Evan) Aleksej di Alto Giardino

Nato il 01 Febbraio 2020

Aleksej Aleksej
figlio di Hermione di Alto Giardino & Lel' Razdolie*RU


Edward Chris Grey Sky*PL

Nato il 16 Febbraio 2020

Edward Edward
pedigree" Neutri "

IC Tethys Stoneturns

Nata il 17 Maggio 2013

Tethys Tethys


IC A Flashpaw's Yes! (Aryel)

Nata il 13 Settembre 2015

Yes Yes Yes


Lel' Razdolie*RU

Nato il 13 Aprile 2017

Lel Lel